MemoryLab logo

Efficiënter leren en toetsen vervangen met MemoryLab

MemoryLab is een adaptief leersysteem dat het leren van parate kennis sneller er makkelijker maakt. Ons systeem maakt voor elke gebruiker een computermodel van het geheugen, en gebruikt dit om voor iedereen het optimale leerproces te bepalen.

De MemoryLab methode is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de cognitieve psychologie. Meerdere studies tonen aan dat leren met MemoryLab leidt tot betere resultaten in vergelijking met niet-adaptieve leermethodes: de efficiëntie neemt tot wel 10% toe (van Rijn et al., 2009; Sense et al., 2016). Zo besteden leerlingen nooit meer tijd aan het leren van parate kennis dan nodig.

Doordat het systeem voor elke leerling een computermodel van het geheugen maakt, kan het zeer nauwkeurig inschatten welke informatie de leerling voldoende beheerst (Sense et al., 2016). Daarmee kan MemoryLab traditionele toetsen aanvullen of vervangen.

Learning benefits MemoryLab compared to other learning algorithms

Hoe werkt het adaptieve leeralgoritme?

Gegevens bijhouden in een intern computermodel

MemoryLab maakt voor elke leerling een computermodel van het geheugen. Tijdens het leren met MemoryLab meet het systeem hoe snel en hoe accuraat de responses van de gebruiker zijn. De manier waarop iemand reageert wordt zo gebruikt om het slimme computermodel te bouwen.

Activatie berekenen

Des te sneller een leerling een correct antwoord kan geven, des te beter de leerling een feit kent. Wanneer iemand een feit beter kent dan heeft het feit een hogere activatie in het geheugen. Anders gezegd, een actief feit is makkelijker en sneller op te halen uit het geheugen. 

Voor snelle, correcte antwoorden is de kans groot dat de leerling het feit zal onthouden, maar voor incorrecte of langzame antwoorden is die kans kleiner.

Herhaling wanneer je bijna vergeet

Feiten die een gebruiker nog niet zo goed kent, worden door het MemoryLab systeem sneller en vaker herhaald dan feiten die de gebruiker al goed kent. Voor elke vraag wordt het beste moment van herhaling bepaald. Dit resulteert in een leerproces dat optimaal is voor elke individuele gebruiker.

Lees verder

Grafiek onthouden van feiten over tijd

Legenda

De rode lijn geeft de activatie van een feit in het geheugen aan

Als de activatie onder de blauwe stippellijn komt, is het feit vergeten

Elke zwarte stip representeert een herhaling van een feit

 

Geheugenmodel dat wordt gebruikt door het MemoryLab leersysteem.

Als de activatie van een feit in het geheugen (rode lijn) hoog is, dan is de kans is groot dat de leerling direct erna het feit goed kan reproduceren.

Na de eerste keer dat een feit geleerd is daalt de activatie in het geheugen snel, omdat de leerling het feit nog niet zo goed kent. Na een tijdje is de leerling het feit vergeten. Hoe vaker het feit wordt herhaald (zwarte stippen), hoe langer het duurt voordat de leerling het feit weer vergeten is.

Het MemoryLab algoritme schat de “snelheid-van-vergeten” en stelt deze bij door reactietijden van leerlingen te meten. Vervolgens biedt MemoryLab feiten aan vlak voordat de leerling de feiten zal vergeten. Dit resulteert in optimale leerefficiëntie.

Verrijk jouw lesmethode

MemoryLab is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van leren en leertechnologie. MemoryLab kan er voor zorgen ook jouw lesmethode voorop loopt op het gebied van digitaal leren. MemoryLab is bij uitstek geschikt voor het leren van feitelijke of parate kennis, zoals:

Robot leren vocabulaire en definities

Vocabulair & Definities

Met MemoryLab kun je woorden en zinnen in alle talen leren. Daarnaast is MemoryLab geschikt om definities en begrippen uit je eigen lesmateriaal te leren.

Robot leren plaatjes en topografie

Plaatjes & Topografie​

In MemoryLab heb je de mogelijkheid om met behulp van plaatjes dingen zoals anatomie, pianotoetsen of sterrenbeelden leren. Daarnaast heb je de mogelijkheid om landen, steden en dorpen te leren.

Deze leermethodes worden ondersteund:

Robot multiple choice en open vragen leren

Open & Meerkeuze vragen

Met je eigen creativiteit kun je deze methodes combineren om open vragen, uitspraak, en meerkeuze lessen te creëren.

Robot leren luisteren en uitspraak

Audio & Uitspraak

Je hebt de mogelijkheid om audiofragmenten als vraag (de cue) of antwoord te gebruiken. Daarnaast kun je de woorden in verschillende talen uitspreken en laten uitspreken om uitspraak te oefenen.

Kenmerken

Mastery credits maken traditioneel toetsen overbodig

MemoryLab houdt tijdens het gehele leerproces precies bij in welke mate een leerling de feiten beheerst, in plaats van een momentopname te doen. Verschillende leerparameters worden samengevat in één maat: de mastery credit. Als een leerling een mastery credit heeft gehaald, is de kans groot dat de leerling de materialen niet meer zal vergeten. MemoryLab geeft daarmee beter inzicht in het kennisniveau van de leerling dan een traditionele toets.

Eigen statistieken

Gebruikers kunnen ook hun eigen statistieken inzien. Zo wordt bijgehouden hoe goed een leerling ieder woord al kent, krijgen gebruikers aan het eind van de les een overzicht van de leersessie, en kunnen gebruikers altijd terugzien hoe eerdere leersessies gingen.

Mastery statistieken na lessen

Groepsoverzicht van leerprestaties

Docenten die MemoryLab gebruiken kunnen in één oogopslag zien wat de voortgang van al hun leerlingen is. Daarmee kan een docent bepalen welke leerlingen of welke materialen nog meer aandacht nodig hebben. 

Lessen maken en delen

MemoryLab biedt de mogelijkheid om zelf lessen aan te maken en deze te delen met een groep leerlingen.

Leerstatistieken per les

Privacy

MemoryLab hecht veel waarde aan de privacy van gebruikers. Daarom verwerken wij uitsluitend data die nodig is voor het genereren van adaptive leerschema’s en gaan wij zeer zorgvuldig om met informatie die wij hebben verzameld. Gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking gesteld aan derden.

Offerte aanvragen?

Vul het onderstaande formulier in:

Of mail naar:

Aan de slag!

Wilt u meer weten?

Vul het onderstaande formulier in:

Of mail naar: