Privacybeleid

0. Samenvatting

Wij verwerken jouw leergedrag zodat jij beter leert. MemoryLab past zich aan op basis van je leergedrag, zoals de snelheid en nauwkeurigheid van uw antwoorden. Deze gegevens kunnen wij verwerken om het systeem te verbeteren, of – zonder dat iemand jou daarin kan herkennen – om uitspraken te doen over het leergedrag van grotere groepen mensen.

Om te voldoen aan de privacywetgeving is het belangrijk om te weten of je jonger bent dan 16 jaar. Wij slaan je schermnaam en e-mailadres op om ervoor te zorgen dat je kunt inloggen en eventueel je wachtwoord kunt wijzigen of opvragen als je dit vergeten bent. Wij zullen je persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden die verband houden met je gebruik van MemoryLab, bijvoorbeeld om je op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen of om indien nodig contact met je op te nemen. Wij zullen je persoonlijke gegevens nooit aan andere partijen verstrekken of voor commerciële doeleinden gebruiken.

1. Introductie: Wie is MemoryLab?

SlimStampen B.V. (‘Bedrijf’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’, ‘MemoryLab’ of ‘SlimStampen’) is een in Nederland gevestigd bedrijf  dat als voernaam MemoryLab gebruikt. MemoryLab opereert onder Nederlands recht. Ons kantoor is gevestigd aan de Stationsstraat 10 in Groningen (9711 AS), Nederland. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) onder KVK-nummer 81374755. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@memorylab.nl.

MemoryLab is een adaptief leermiddel. Wij respecteren je privacy en beschermen deze zo goed als we kunnen. Om onze Diensten (‘Diensten’) aan je te leveren, kunnen wij persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (‘verwerken’). In dit privacybeleid informeren wij je hoe en waarom wij je gegevens verwerken.

2. Persoonlijke informatie

Om onze Diensten te gebruiken, moet je een MemoryLab-account aanmaken. Je moet hievoor een persoonlijk profiel aanmaken. Je kunt de door jou verstrekte gegevens op elk gewenst moment wijzigen.

Wij verwerken de volgende door jou verstrekte gegevens:

 • E-mail adres;

 • Wachtwoord;

 • Geboortejaar*;

 • Schermnaam;

 • E-mail contact voorkeur;

 • Profielplaatje (optioneel).

*Als je jonger bent dan 16 jaar, moeten je ouder(s)/voogd(en) hun toestemming geven om een Account voor je aan te maken.

Je e-mailadres is nodig om ervoor te zorgen dat (alleen) jij kunt inloggen en eventueel je wachtwoord kunt wijzigen of opvragen als je dit vergeten bent. Wij zullen deze gegevens nooit aan andere partijen verstrekken. Wij kunnen het bijvoorbeeld gebruiken om je af en toe te wijzen op belangrijke wijzigingen in het systeem, of om contact met u op te nemen als dit nodig is voor een goed gebruik van MemoryLab.

De bovenstaande gegevens gebruiken wij ook om MemoryLab meer op jou als gebruiker af te stemmen. Wij gebruiken je geboortejaar om te weten welke Diensten voor jou relevant zijn. Je kunt een schermnaam aanmaken en een afbeelding toevoegen om je profiel te personaliseren. Kortom, wij verwerken uw gegevens omdat wij het belangrijk vinden om onze Diensten voor jou zo gemakkelijk en nuttig mogelijk te maken.

Geen gevoelige informatieverwerking.

In overeenstemming met de privacywetgeving verwerken wij geen gevoelige informatie zoals iemands ras, religie of gezondheid.

 

3. Hoe en waarom verwerken wij jouw gegevens?

We verwerken jouw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe je met onze Services omgaat, waaronder:

Om adaptief leren mogelijk te maken

MemoryLab past zich aan op basis van jouw eerdere leergedrag. Daarom slaan wij dat leergedrag op als:

 • wat je hebt geantwoord;

 • hoe lang het duurde voordat je dit deed;

 • oefentijd per oefening;

 • welke feitenlijsten werden geoefend;

 • wanneer je oefende

Deze gegevens gebruiken wij alleen om het systeem te verbeteren, of – zonder dat iemand jou daarin kan herkennen – om uitspraken te doen over het leergedrag van grotere groepen mensen. Hiervoor is het belangrijk om je leeftijd te weten, daarom vragen wij ook jouw geboortejaar.

 

Om de levering van diensten aan je te faciliteren en te vergemakkelijken

Wanneer je oefent met de lessen van MemoryLab, houden wij bij hoe je oefent. Deze informatie wordt ook opgeslagen in onze systemen en gebruikt om MemoryLab Diensten te analyseren, optimaliseren en verbeteren. Daarnaast is een deel van je gebruiksinformatie noodzakelijk om u de Dienst te kunnen aanbieden. Je kunt bijvoorbeeld lessen en lesgroepen favorieten maken, creëren en delen. Jij – en met jouw toestemming, de lesinstructeur – kunt je oefenresultaten bekijken op de statistiekenpagina.

We verzamelen tijdelijk anonieme foutinformatie om ons te helpen problemen te ‘debuggen’ (op te lossen), zodat we kunnen zien hoe problemen zijn ontstaan. Deze gegevens omvatten je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt je computer te herkennen) en het type browser (het computerprogramma waarmee je internetpagina’s kunt bekijken). Na 14 dagen wordt het automatisch verwijderd. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om onze Dienst veilig en correct aan te bieden en zal niet voor enig ander doel worden gebruikt dan voor het opsporen van fouten.

 

Voor het versturen van nieuwsbrieven

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Als jij (of je ouder/voogd) je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, sturen wij e-mails naar het door jou opgegeven e-mailadres. Wij kunnen je naam gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Je kunt je op elk moment afmelden via de afmeldmogelijkheid die in elke e-mail wordt aangeboden. Je wordt dan verwijderd uit de e-mailinglijsten.

Om het gebruik van software van derden mogelijk te maken

Wij delen geen persoonlijke gegevens met externe softwareleveranciers. Er zijn echter enkele derde partijen die Diensten voor of namens ons uitvoeren en toegang nodig hebben tot bepaalde informatie om dat werk te doen. De derde partijen die wij gebruiken zijn onder meer voor:

 • Registratie en authenticatie van gebruikersaccounts – Bijvoorbeeld Google OAuth 2.0, Facebook Login en Microsoft Login

  • Onze Services bieden je mogelijk de mogelijkheid om je te registreren en in te loggen met jouw accountgegevens van derden (zoals jouw Facebook-, Google- of Microsoft-aanmeldingen). Wanneer je hiervoor kiest, ontvangen wij jouw gebruikersnaam en e-mailadres. We zullen de informatie die we ontvangen alleen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid of die anderszins aan je duidelijk worden gemaakt op de relevante Diensten. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor ander gebruik van jouw persoonlijke gegevens door jouw externe sociale-mediaprovider. We raden je aan het privacybeleid van de betreffende derde partij te lezen om te begrijpen hoe jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt en om jouw privacyvoorkeuren in te stellen.

 • Spraak naar tekst converteren – Google Speech-to-Text

  • Wanneer je tijdens een spraakles jouw antwoord hardop uitspreekt, wordt jouw spraak omgezet naar tekst met behulp van de Speech-to-Text-service van Google, zodat we kunnen bepalen of het antwoord juist was.

 • Cloudcomputingdiensten – Microsoft Azure

  • Om een industriestandaard applicatie te garanderen en je onze Dienst te kunnen bieden, wordt de opslag en hosting van onze software afgehandeld via de Microsoft Azure Cloud-service. Microsoft deelt jouw gegevens niet met door adverteerders ondersteunde services en gebruikt deze ook niet voor doeleinden zoals marketingonderzoek of reclame.

 • E-maillijst en nieuwsbrief management – Brevo
  • We gebruiken Brevo, een service voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, voor onze nieuwsbrief. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden je gegevens, waaronder je e-mailadres en (gebruikers)naam, verwerkt door Brevo, in overeenstemming met hun privacybeleid, en worden ze beschermd onder de GDPR.
 

4. Op welke rechtsgronden vertrouwen wij om jouw gegevens te verwerken?

Als je je in de EU of het Verenigd Koninkrijk bevindt, is dit gedeelte op jou van toepassing.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Britse General Data Protection Regulation (GDPR) vereisen dat wij uitleggen op welke geldige rechtsgrondslagen wij vertrouwen om jouw persoonlijke gegevens te verwerken. Als zodanig kunnen we vertrouwen op de volgende rechtsgrondslagen om jouw persoonlijke gegevens te verwerken:

 • Toestemming. We kunnen jouw gegevens verwerken als je ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken. Je kunt jouw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

 • Uitvoering van een contract. We kunnen jouw persoonlijke gegevens verwerken wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen jegens jou te voldoen, inclusief het leveren van onze Diensten, of op jouw verzoek voordat we een contract met u aangaan.

 • Gerechtvaardigde belangen. Wij kunnen jouw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te verwezenlijken en deze belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden. We kunnen jouw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld verwerken voor een aantal van de onderstaand beschreven doeleinden om:

  • Te analyseren hoe onze Diensten worden gebruikt, zodat we deze kunnen verbeteren om gebruikers te betrekken en te behouden

  • Begrijpen hoe onze gebruikers onze producten en diensten gebruiken, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren

  • Het systeem te verbeteren, of – zonder dat iemand je erin kan herkennen – uitspraken over het leergedrag van grotere groepen mensen.

 • Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of om jouw gegevens bekend te maken als bewijs in een rechtszaak waarin wij betrokken zijn.

 • Vitale belangen. Wij kunnen jouw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om jouw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties waarbij sprake is van potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon.

 

5. Wat zijn jouw rechten?

In sommige regio’s (zoals de EER en het Verenigd Koninkrijk) heb je bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze rechten worden hieronder uiteengezet. Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als je je in de EER of het Verenigd Koninkrijk bevindt en je van mening bent dat wij jouw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij jouw lokale toezichthoudende instantie voor gegevensbeschermingsautoriteiten. Hun contactgegevens vind je hier: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als je in Zwitserland bevindt, zijn de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten hier beschikbaar: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

5.1. Recht op toegang

Je kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van je opslaan. Als wij de gegevens verwerken, het verzoek niet bovenmatig is en het delen van de gegevens de privacy van anderen niet schendt, kunnen wij je een kopie van die gegevens sturen.

 

5.2. Recht op rectificatie

Je kunt zelf rechtstreeks in jouw Profiel wijzigingen aanbrengen om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.

5.3. Recht op verwijdering

Je kunt ons vragen om (bepaalde) persoonsgegevens over jou te verwijderen. Als wij aan jouw verzoek voldoen, zullen wij die persoonsgegevens verwijderen. We kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij eventuele onderzoeken, onze wettelijke voorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.

5.4. Recht op beperking van de verwerking

Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens een tijdje niet te gebruiken. Dit betekent dat als wij aan jouw verzoek voldoen, wij jouw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode niet zullen gebruiken, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan.

 

5.5. Recht op gegevensportabiliteit

Je kunt ons vragen jouw gegevens naar je toe te sturen, zodat je deze eenvoudig aan een andere partij kunt doorgeven (dataportabiliteit). Als wij aan jouw verzoek voldoen, zullen wij de gegevens aan je verstrekken, zodat je deze aan een derde partij kunt verstrekken.

5.6. Recht om bezwaar te maken

In bepaalde gevallen kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens voor ons belang gebruiken.

5.7. Recht op een menselijk oog bij het nemen van beslissingen

Privacygerelateerde beslissingen met betrekking tot jouw gegevens worden niet geautomatiseerd. Jouw aanvraag wordt altijd door een persoon beoordeeld.

5.8 Recht om jouw toestemming in te trekken

Je hebt het recht om jouw toestemming op elk moment in te trekken. Je kunt jouw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen of jouw account te verwijderen op de pagina ‘Profiel’. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, en, wanneer de toepasselijke wetgeving dit toestaat, ook niet op de verwerking van jouw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

 

6. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

We bewaren jouw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze verklaring vereist dat wij jouw persoonlijke gegevens langer bewaren dan de periode waarin je een account bij ons hebt.

Wanneer we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om jouw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat jouw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we veilig jouw persoonlijke gegevens opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

 

7. Hoe houden we uw informatie veilig?

We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om jouw informatie te beveiligen, kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische overdracht via internet of technologie voor informatieopslag 100% veilig is. We kunnen dus niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derde partijen niet in staat zijn om onze veiligheid te ondermijnen en jouw gegevens op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, is de overdracht van persoonlijke gegevens van en naar onze Diensten op eigen risico. Je dient uitsluitend de Diensten binnen een beveiligde omgeving te gebruiken.

 

8. Maken we updates in dit beleid?

Ja, we kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte ‘Laatste update’ datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze beschikbaar is.
Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, kunnen we je hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen of door je rechtstreeks een melding te sturen. Wij moedigen je aan dit privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van hoe wij jouw gegevens beschermen.

 

9. Vragen

Als je vragen hebt over jouw privacy of dit beleid, kun je ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@memorylab.nl.

Laatste update: 19 september 2023

Offerte aanvragen?

Vul het onderstaande formulier in:

Of mail naar:

Aan de slag!

Wilt u meer weten?

Vul het onderstaande formulier in:

Of mail naar: