MemoryLab logo

MemoryLab, ETS Global en de Rijksuniversiteit Groningen ontvangen een subsidie van de Europese Unie voor het ontwikkelen van gepersonaliseerde, adaptieve en inclusieve kennisevaluatie- en leeromgevingen

MemoryLab, ETS Global en de Rijksuniversiteit Groningen hebben een valorisatiesubsidie ontvangen van het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) om een gepersonaliseerde, adaptieve en inclusieve digitale omgeving te ontwikkelen voor het leren en evalueren van kennis. Het drie jaar durende project richt zich op het ontwikkelen, valideren en demonstreren van een adaptief systeem voor het leren van feitelijke kennis dat beter voldoet aan de behoeften van neurodivergente en laagpresterende leerlingen, die vaak tegen hindernissen aanlopen in het reguliere onderwijsaanbod. MemoryLab is een EdTech-start-up in Groningen die adaptieve kennisevaluatie- en leertechnologie ontwikkelt. ETS Global is een dochteronderneming van Educational Testing Service, ’s werelds grootste non-profitorganisatie voor educatieve beoordeling en onderzoek, met als missie om de kwaliteit en gelijkheid van onderwijs voor alle mensen wereldwijd te bevorderen. De Rijksuniversiteit van Groningen is een toonaangevende wetenschappelijke instelling gelegen in het noorden van Nederland.

Leerlingen met dyslexie, ADHD, dyscalculie, DCD en andere leerstoornissen kunnen moeite hebben in een onderwijssysteem dat niet adequaat rekening houdt met hun individuele behoeften. Dit kan op lange termijn leerachterstanden veroorzaken ten opzichte van hun neurotypische leeftijdsgenoten. Systemische ongelijkheden en een tekort aan leraren kunnen betekenen dat leerlingen die worstelen, inclusief degenen zonder gediagnosticeerde leerstoornis, niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Wetenschappelijk gevalideerde leertechnologie kan een rol spelen bij het aanpakken van dit probleem. Adaptieve leertools kunnen een leerervaring aanpassen aan het individu, door de leerling keuzes te bieden in het vormgeven van de leeromgeving, terwijl ze ook het gebruik van effectieve leermethoden zoals retrieval practice bevorderen. Scholen, leraren, leerlingen, experts, ervaringsdeskundigen en andere belanghebbenden in het noorden van Nederland en daarbuiten zullen intensief betrokken zijn bij het vormgeven van het project.

We zullen een systeem ontwikkelen dat elke leerling, inclusief neurodivergente en laagpresterende leerlingen, een gepersonaliseerde leerervaring biedt, zodat die een betere kans heeft om diens potentieel te vervullen in een snel veranderende onderwijscontext. Met dit project streven we ernaar een aanzienlijke sociale, economische en wetenschappelijke impact te leveren, zowel in het noorden van Nederland als daarbuiten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met saar@memorylab.nl

Offerte aanvragen?

Vul het onderstaande formulier in:

Of mail naar:

Aan de slag!

Wilt u meer weten?

Vul het onderstaande formulier in:

Of mail naar: