Het universitaire avontuur van SlimStampen

“Wat ik echt heel fijn vind aan SlimStampen is dat die theorie erachter zit. Iedereen kan natuurlijk iets random bedenken wat misschien beter zou werken om te kunnen leren, maar in dit geval zit er echt achter: hoe werkt het geheugen.”

– Katja Mehlhorn, PhD

In de Artificial Intelligence (AI) afdeling van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gebruiken een aantal cursussen SlimStampen om studenten feitelijke kennis te leren. Studenten die feiten leren met behulp van SlimStampen hoeven geen tentamen meer te doen over deze stof. Daarnaast vertelden docenten dat het “prettig is dat studenten dan dus die feiten leren” tijdens het blok “en hopelijk vinden ze het ook nog leuk.”

Wij zijn in gesprek gegaan met Katja Mehlhorn (PhD). Zij is een docente aan de RUG en coördinator van het AI learning communities programma voor de Department of AI. In haar cursus maakt zij gebruik van SlimStampen om studenten definities te laten leren. SlimStampen is een algoritme dat, op basis van leergedrag, een computermodel creëert van het geheugen. Vervolgens biedt het feiten aan op het optimale moment, het moment waarop iemand bijna een feitje is vergeten. Dit zorgt ervoor dat men feiten zo effectief mogelijk onthoudt. Dit is één van de hoofdredenen die Katja noemde om met SlimStampen leren leuk te vinden “omdat je denkt ‘oh ja ik was het bijna vergeten, maar nu weet ik het weer.’”

Iedere student moet feitelijke kennis leren, maar op het tentamen stellen docenten liever inzicht vragen

Katja vertelde ons dat voor het gebruik van SlimStampen het moeilijk was om zeker te stellen dat (AI) studenten de stof bijhielden over het verloop van het vak. Terwijl vakcoördinatoren van Intro to the Brain zeiden dat ze “wilden dat studenten het boek lezen en feiten leren uit het boek. Die feiten willen [docenten] niet allemaal in een tentamen hoeven te testen.” Daarom dacht het team “dan kunnen we mooi steeds een hoofdstuk testen in SlimStampen. Dus studenten laten leren en dat testen, zodat je dat niet nog in een examen hoeft te verwerken. Zodat we in een tentamen inzicht vragen konden stellen en de feitjes al zijn afgedekt.”

Universitaire docenten aan de RUG gebruiken SlimStampen voornamelijk om definities te testen. Zoals Katja vermeldde is het voor iedere student belangrijk om ook feitelijke kennis te leren, dus “ook AI studenten moeten wel wat feiten kennen.” De eerstejaars AI cursus Intro to the Brain gebruikt SlimStampen al twee jaar op rij met ongeveer 140 studenten. Katja was “erg enthousiast en wilde het graag gebruiken, want het is wel echt een leuke manier om te leren.” Tijdens Corona, in het tweede jaar, de periode van thuis studeren, was het prettig om toegang te hebben tot SlimStampen. Katja vertelde over het al ingevoerd hebben van SlimStampen: “dat is fijn, dat hadden we al. Dus hoefden we ons daar geen zorgen over te maken en konden we dat gewoon blijven gebruiken.”

Om SlimStampen te kunnen gebruiken moesten de docenten zorgen dat de vragen in het systeem terecht kwamen, via SlimStampen’s interface. Vragen maken die goed werken kan lastig zijn. Volgens Katja “staat of valt [een les] met de goede vragen.” Om die goede vragen in te voeren in het systeem had het team van Intro to the Brain voor iedere week “een team van twee student assistenten verantwoordelijk gemaakt voor één hoofdstuk.” Vervolgens dubbelcheckten de docenten de vragen en pasten die daar waar nodig aan. Dus iedere week kregen studenten een les met een aantal vragen die ze oefenden in SlimStampen.

Steeds een hoofdstuk testen in SlimStampen. Dus studenten laten leren en dat testen, zodat je dat niet nog in een examen hoeft te verwerken.

Katja Mehlhorn

Beoordeling van studenten wordt door SlimStampen geregeld

Om te zorgen dat iedere student up-to-date is met de stof van de week wordt er tijdens cursussen gebruik gemaakt van zogeheten Mastery credits. Op de achtergrond beoordeelt het systeem of studenten de feiten in een les voldoende kennen, oftewel of de les is ‘gemasterd’. Wanneer de les voldoende bekend wordt geacht, verdient de student een credit. Dit is belangrijk, vertelde Katja, want “je wil natuurlijk als docent kunnen zeggen ‘dit is het niveau wat ze moeten halen, zodat ze geslaagd zijn en door kunnen naar de volgende les.’” Zij vindt het fijn dat SlimStampen dit niveau voor docenten bepaalt, omdat je als docent “een of andere threshold wil hebben waarbij je kunt zeggen: ‘als je dat gehaald hebt dan geloven wij wel dat je die feiten kent.’” Zonder SlimStampen zou het lastig worden dit niveau te bepalen, want “hoe beoordeel je dan of iemand wel de feiten goed genoeg kent, en wat is goed genoeg?” Zoals Katja zegt: “het sterke aan SlimStampen is juist dat jullie daar wel een heel goed beeld over hebben.”

De toekomst van SlimStampen bij de RUG

De RUG is bezig met de overstap van het oude leermanagementsysteem naar BrightSpace. In BrightSpace worden binnenkort dus alle cursusdocumenten weergegeven die nodig zijn voor studenten om cursussen te volgen. Daarnaast is dit hét platform waarmee leraren met studenten communiceren. Verder worden in BrightSpace’s grade center zowel huiswerkopdrachten als tentamen beoordelingen zichtbaar gemaakt. Katja vertelde ons dat het “wel fijn zou zijn als je echt een integratie hebt met de grade center.”

De integratie met BrightSpace is één van de doelen voor komend jaar van SlimStampen. Dit zou voor docenten en studenten erg nuttig zijn. Voor studenten omdat het “heel logisch is.” Zo heeft Katja bijvoorbeeld “per week een folder” en zou het haar handig lijken voor studenten “dat je daar dan direct van die week een link hebt naar de [SlimStampen] les waar ze dan direct de test van die week kunnen doen.” Dit zou volgens Katja veel verwarring voorkomen onder studenten. Daarnaast “zou het voor de docent een stuk makkelijk maken dat ik direct kan zien ‘hey, deze studenten hebben nog niet hun credits behaald voor deze week.’”

Aan het einde van ons gesprek benadrukte Katja dat ze fijn vond aan SlimStampen dat “er echt achter zit hoe werkt het geheugen, en laten jullie zien dat het zo werkt.” Verder zei ze: “dat is zeker beter dan random flashcard, of wat iemand dan ook maar heeft verzonnen. Hier zit dan ook wel echt iets achter en dat vind ik oprecht top.”

Offerte aanvragen?

Vul het onderstaande formulier in:

Of mail naar:

Aan de slag!

Wilt u meer weten?

Vul het onderstaande formulier in:

Of mail naar: